Archiv článků

Vytisknout

Knihy z nakladatelství Paseka

V kategorii Knihy / Novinky

amos_ozAmos Oz: Příběh o lásce a tmě. Rozsáhlá vzpomínková próza světoznámého izraelského autora je knihou v mnoha ohledech výjimečnou a výjimečný je i ohlas, který jak na domácí scéně, tak vmezinárodním měřítku vzbudila. Oz v ní bezpochyby vytvořil své doposud nejlepší ataké nejosobnější dílo, v němž spojil vylíčení pohnuté historie vlastní rodiny sdramatickou ságou dějin sionistického hnutí a vzniku židovského státu a svědeckouvýpovědí o přelomových okamžicích jeho bouřlivého vývoje.

Kniha získala řadudomácích i zahraničních ocenění a byla již přeložena do více než dvaceti jazyků.Z hebrejštiny přeložil a vysvětlivkami opatřil Michael Žantovský

Frederic Morton: Kámen ze Zdi nářků

Mladého Žida Bereka Spiegelglase přivede roku 1873 náhoda z rodné slovenské vísky na předměstí císařské Vídně. Ačkoli je místo, zvané Turecký plácek, sotva víc než cikánský tábor, Berek věří, že je učiní domovem pro sebe i pro další generace svého rodu. Pomoci mu má úlomek kamene, který zde vyžení a který podle legendy pochází ze zdi zničeného jeruzalémského chrámu. Kámen je na Tureckém plácku nejen mýtem, ale i zákonem, jemuž se po šest desetiletí podřizují tři generace Spiegelglasů... Částečněautobiografický příběh románu, podaný s nevšední vypravěčskou bravurou, je živýmsvědectvím očitého svědka historie. 

Vladimir Nabokov: Král, dáma, kluk
druhé, revidované vydání

Protagonisty románu, zasazeného do prostředí Berlína dvacátých let minulého století, jsou úspěšný podnikatel Kurt Dreyer, jeho pohledná žena Marta a Franz, mladý synDreyerovy sestřenice, jehož se Dreyer uvolí zaměstnat ve svém obchodním domě. Marta,postrádající k manželovi vřelejší citový vztah, využije Franzova nepřehlédnutelnéhookouzlení jejím půvabem, začne se s mladíkem tajně scházet a po čase jej přiměje,aby spolu s ní přichystal plán, jak odstranit překážku jejich společného štěstí vpodobě nenáviděného manžela. Franzova láska k Martě postupně ochabuje, mladík sevšak ženině vůli nedokáže vzepřít a oba pokračují v přípravě zamýšleného činu, anižby tušili, jak překvapivě jejich troufalá hra skončí.Z angličtiny přeložil Pavel Dominik

Neil Shubin: Ryba v nás
Cesta tři a půl miliardy let dlouhou historií lidského těla

O objevu 375 milionů let staré přechodové formy mezi rybou a obojživelníkem v odlehlém koutě arktické Kanady i o tom, že v každém z nás je skryta ryba, byť vzastřené a pozměněné podobě, o tom, jak se postupně měnilo rybí tělo v tělo savce (ačlověka), a nejen o tom, vypráví ve své nesmírně originální knize Neil Shubin,účastník objevu oné pradávné ryby zvané Tiktaalik. Zábavnou formou spojujedobrodružství v paleontologii s vědeckými poznatky a odhaluje mnoho překvapivýchsouvislostí mezi naší anatomií a anatomií ryb, plazů a dalších tvorů. Z angličtiny přeložil Zbyněk Ročekvázaná, 264 stran, cena 298 Kč, ISBN 978-80-7185-989-5

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory:
   
Ministerstva kultury ČR Statutárního města Brna