Šmodrcha - ZŠ Pardubice

5.5/10 ( celkem hlasů: 2)
  • 19. duben 2016
  • Základní škola Pardubice - Studánka

V ú­te­rý 5. dub­na 2016 se v po­slu­­chárně na­ší ško­ly usku­­tečni­lo scénické čtení kni­hy Šm­od­r­cha, brit­ského au­to­ra Ar­chie Kimp­to­na. Knížku o po­pleteném ko­či­čá­kovi před­stavi­­li žákům 2. a 4. tříd her­­ci Lukáš Hej­­lík a Vě­ra Hol­lá. Po před­sta­vení násle­dova­la be­se­da, pro­dej knih a au­togra­mi­á­da s au­to­rem.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory:
   
Ministerstva kultury ČR Statutárního města Brna