Skip to main content

Cesta ke čtení

 |  Reference

Jelikož čtení je pro děti velice důležité z hlediska rozvoje slovní zásoby, jazykové dovednosti, ovlivňuje čtenářskou gramotnost, snažíme se již od prvních tříd najít cestu, jak u dětí vzbudit zájem ke knize a literatuře.

Dětem je například pravidelně předčítáno z různých knih a to v rámci mezipředmětových vztahů. Vymýšlíme a zařazujeme do výuky různé poutavé projekty navíc, jak knihu dětem přiblížit natolik, aby se stala jejich zálibou.

Příkladem je pozvání herců s projektem Listování, což je cyklus scénického čtení. Jde zde především o hru s knihou, její čtení, dramatizace. Nezávislý člověk by si mohl říci: "To bude nuda poslouchat, jak někdo předčítá knihu." Opak je pravdou. Jeden příklad za všechny. Když jsem šla do knihovny, tak knihy, ze kterých bylo předčítáno, byly všechny rozpůjčované.

Lenka Vaculíková, třídní učitelka 1.C