Skip to main content

Je to fenomén svého žánru

 |  Reference

Projekt Listování patří nepochybně k nejvýraznějším literárně - dramatickým fenoménům po

sledních let. Je zřejmé, že v době, kdy se autorská čtení, nakladatelské prezentace či autogramiády potýkají se stále menším zájmem diváků - čtenářů, představuje Listování se svou tradicí, věhlasem a vzrůstajícím ohlasem mezi diváky, jednu z nejdůležitějších forem šíření kvalitních literárních textů. 

Podpora tohoto projektu je proto mimořádně účinnou podporou celé sféry soudobé literatury.

LiStOVáNí je fenomén svého žánru. Motivuje číst nejenom dospělé, dokazuje, že kniha není nuda a vzbouzí důvěru mladých lidí, kterým čtenářství často neasociuje nic přitažlivého.

Mgr. Miroslav Balaštík, PhDr