Turné Šmodrcha - ZŠ Pardubice

V kategorii Reference

Turné Šmodrcha - ZŠ Pardubice

Základní škola Pardubice - Studánka

V ú­te­rý 5. dub­na 2016 se v po­slu­­chárně na­ší ško­ly usku­­tečni­lo scénické čtení kni­hy Šm­od­r­cha, brit­ského au­to­ra Ar­chie Kimp­to­na. Knížku o po­pleteném ko­či­čá­kovi před­stavi­­li žákům 2. a 4. tříd her­­ci Lukáš Hej­­lík a Vě­ra Hol­lá. Po před­sta­vení násle­dova­la be­se­da, pro­dej knih a au­togra­mi­á­da s au­to­rem.

Listování knihou Manolito...

V kategorii Reference

Listování knihou Manolito...

Svérázné komentáře a naivní pohled na svět...

Listování knihou Manolito Brejloun v Brně se zúčastnila i Elvira Lindo!
Knižní hrdina Manolito Brejloun je v rodném Španělsku velkým fenoménem. Do češtiny byly zatím přeloženy tři z osmi knih s příhodami tohoto malého rošťáka. Jeho autorka Elvira Lindo je právě nyní v ČR a účastní se turné s ...

Listování podruhé

V kategorii Reference

Listování podruhé

Základní škola Karlovy Vary

- komentář paní učitelky
„Kluci se dělí na dva typy: ty, co už to dělali, a ty, co ještě ne. První typ se pak dále dělí na ty, co mluví pravdu, a ty, co kecaj..." Tak nějak podobně začínalo představení na námět knihy M. Oliviera Život k sežrání a mně už hlavou běželo, 

Yannets Levi report

V kategorii Reference

Yannets Levi report

Dobrodružství strýčka Ludvíka

V prosinci loňského roku jsem strávil 3 dny s LiStOVáNím na krátkém turné s mou knihou Dobrodružství strýčka Ludvíka. Představení jsem sledoval celkem asi 8 krát, a pokaždé to byl vysloveně požitek. Díky interakci s publikem (dětmi i dospělými) to bylo pokaždé jiné a jedinečné.

Co jsem to proboha udělal?

V kategorii Reference

Blok BLíže o Kultuře

A je tu opět Listování a tentokrát jsou to zajímavé postřehy, vzpomínky, příběhy, které zachytil Robert Fulghum a pro diváky Listování herecky ztvárnili Alan Novotný a Lenka Janíková. A k velkému překvapení všech se akce účastnil i sám Robert Fulghum, bohužel jen na plátně,

Není to „jen" jeden z řady herců

V kategorii Reference

Ing. Josef Nejezchleba Zábřeha

Před několika lety jsem jaksi mimochodem v televizi zahlédl kterýsi díl seriálu „Ošklivka Katka".
Hlavní mužský představitel mě čímsi zvláštním způsobem zaujal. Ne jen tím, že hrál opravdu dobře a do žánru jakési parodie znamenitě zapadl.

Jabloni posvátná, pomoz mi, ať nejsem debil!

V kategorii Reference

Jabloni posvátná, pomoz mi, ať nejsem debil!

Prázdniny blbce č.13

Vytvořit inscenaci spojující zájem současně dětského a dospělého publika můžeme považovat za leckdy nevylousknutý oříšek. Avšak některá česká divadla se s tímto umem poprala a dala vzniku hrám, při nichž se zabaví jak dítka, tak jejich dospělý doprovod.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory:
   
Ministerstva kultury ČR Statutárního města Brna