Proměněné sny

Název knihy: Proměněné sny, Autor: Petra Dvořáková, Nakladatelství: Host

Knížka rozhovorů Petry Dvořákové je dobrá. Proč? Především je to v podstatě dokument o jedné křesťanské generaci. Máme před sebou materiál, jehož platnost nepomine, protože prchavá svědectví „zezdola" o církvi v osmdesátých a devadesátých letech budou jednou skutečnou kronikou toho, jak to bylo. Nikoli tedy protokoly ze zasedání biskupské konference či nějaké další dokumenty, které nikdo rozumný nečte. Tyto rozhovory jsou určitou „anatomií" (většinou) mladých křesťanských životů a jejich nehod. Jednotlivá vyprávění přinášejí svědectví o tom, co je to duchovní moc a jakých destruktivních podob může nabýt.

Ukázka z knihy

Petra Dvořáková

(*1977, Velké Meziříčí) vystudovala střední zdravotnickou školu v Brně a pracovala jako anesteziologická sestra. Po dramatických osobních událostech byla nucena opustit zaměstnání a plně se věnovat péči o svého syna. Dálkově studuje filozofii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Žije v Lavičkách u Velkého Meziříčí. Ukázky z rozhovorů nejprve přinesl společenský týdeník Reflex, v loňském roce svazek vydalo nakladatelství Host. Kniha Proměněné sny (deset rozhovorů o iluzích a deziluzích, které přináší víra) vzbudila kladný zájem recenzentů, z církevních kruhů a médií však zazněly hlasy, že „problematické jevy se probírají zbytečně podrobně".

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory:
   
Ministerstva kultury ČR Statutárního města Brna