Skip to main content

Yannets Levi report

 |  Reference

V prosinci loňského roku jsem strávil 3 dny s LiStOVáNím na krátkém turné s mou knihou Dobrodružství strýčka Ludvíka. Představení jsem sledoval celkem asi 8 krát, a pokaždé to byl vysloveně požitek. Díky interakci s publikem (dětmi i dospělými) to bylo pokaždé jiné a jedinečné.

Publikum bylo nadšené, smáli se, diváci spolupracovali a vystoupení si užívali. Oba herci (Lukáš a Alan) mají zázračnou schopnost komunikovat s dětmi, improvizovat a jít s proudem.
Pro mě to byla velká radost vidět jak moje knihy ožívají na jevišti, a jak všechno probíhá v tom správném duchu - v duchu strýčka Ludvíka. Co to znamená? Je to kreativní kombinace radosti, vynalézavosti, dětství, fantazie, reality, humoru a svobody. LiStOVáNí má všechno, a tak není divu, že je to ideální místo pro Dobrodružství strýčka Ludvíka na jevišti. Doufám, že mnoho dalších dětí a rodičů se ke strýčku Ludvíkovi a LiStOVáNí připojí a vychutnají si tu nádhernou směs dramatu a literatury.

Yannets Levi.