Skip to main content

Úspěšné spojení neslučitelného

 |  Reference

Listování je ojedinělý projekt, který podporuje knižní kulturu a čtení moderním způsobem. V době rychlého rozmachu technologií jsme bohužel svědky úpadku čtenářské gramotnosti, který vede k povrchnímu vnímání informací.

Přednost dostávají klipovité zprávy zprostředkovávané televizí či internetem před hlubším vhledem a schopností vlastního kritického myšlení, které bez souvislejších informací ve formě textu knih nezískáme. Existují pokusy, jak čtenáře, především dětské, vrátit ke čtení, podle mého často mívají nezáživnou formu. Listování je skvělým kompromisem - nesnižuje kvalitu textu, který zůstává skoro stejný jako v knize, ale podává je zábavnou, někdy až kabaretní formou. Úspěšně spojuje zdánlivě neslučitelné - divák se baví, ale přesto je nucen o textu přemýšlet. A dost možná si pak knihu sám přečte.

Markéta Baňková