Skip to main content

Živá a dramatická forma čtení

 |  Reference

S projektem LiStOVáNí jsme měli to potěšení spolupracovat v rámci návštěvy francouzského spisovatele Mikaela Olliviera, jehož knihu pro náctileté Život k sežrání, LiStOVáNí z vlastní iniciativy zpracovalo a úspěšně hrálo po školách, knihovnách nebo na svých stálých divadelních scénách. 

Sám autor poznamenal, že čtení je v zahraničí poměrně oblíbenou záležitostí, nikdy se však nesetkal s takto živou, plně dramatizovanou a dramatickou formou. Ostatně, že LiStOVáNí dokonale naplňuje svůj cíl - vzbudit představením v lidech zájem o čtení - svědčí i množství prodaných výtisků bezprostředně po scénickém zpracování.

Frédéric Boudineau