Tomáš Drápela

Tomáš Drápela

23. 04. 2007

Byl jsem šťastný, když jsem se dozvěděl, že mé obavy byly liché. V tom se ve mně vzbudila zvědavost. Tomáše Drápelu jsem nikdy předtím neviděl. Otázky které jsem poslal se také vrátily zodpovězeny. Jaké byly? Jaké byly odpovědi? Kdo je Tomáš Drápela? Tajemství bude odhaleno o pár řádků níž.

Pavel Oubram

Pavel Oubram

23. 04. 2007

Turné s Hodinovým strojkem sice již začalo, ale ještě předtím než se vrhlo na scény LiStOVáNí, se za zády všech diváků tajně připravovalo. Pavel Oubram v potemnělých místnostech kdesi na českobudějovicku otevíral znovu a znovu Pullmanovu strašlivou knihu. Za světla svícnů se nad roztodivným příběhem skláněl spolu s Věrkou Hollou, nejoblíbenější herečkou poličských intelektuálů a také s tajemným mužem nesoucím jméno Drápela!!! Co se dělo? Kdo je onen muž?

Ukázka: Stará dáma vaří jed

Ukázka: Stará dáma vaří jed

28. 02. 2007

Pertti Lahtela paní plukovníkové Linnee Ravaskové přísně nakázal, ať ho následuje. Napřed půjdou do jednoho bytu na Erikovu ulici a tam se ukáže, co budou dělat dál.

Linnea se třásla po celém těle. Viděla mladíkovi na očích, že s dobrými úmysly zdaleka nepřichází. Linnea dostala strach o život.

Ukázka: Zameť mou hruď

Ukázka: Zameť mou hruď

16. 01. 2007
ÚNOS MRÁZKOVÉ

Tlukot křídel se rozléhal krajinou. Nikomu to nevadilo, pouze někteří obyvatelé sahali mimoděk po mobilech a potom se divili, ale to byl jejich problém.

Ukázka: Rakovinu nevyléčíš

Ukázka: Rakovinu nevyléčíš

26. 12. 2006

Když zabili Lennona, měli jsme všechny ostatní rockový hvězdy rovnou postřílet. Prostě je postavit ke zdi, nastoupit si do autobusu Partridge Family, pomalu popojíždět kolem a odstřelovat je jednoho po druhým.

Ukázka: Prosím stručně

Ukázka: Prosím stručně

11. 11. 2006

„V osmdesátých letech jste tvrdil, cituji: „Dávám přednost politice, která vychází ze srdce, nikoliv z nějakých tezí... Jeden elektrikář se srdcem na správném místě může ovlivnit dějiny celého národa." Začal jste si už tehdy uvědomovat, že všechny vaše poznámky o srdci jsou v přímém rozporu s praktickou politikou, která ve svých výstupech naopak musí být velmi pragmatická?

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory:

Ministerstvo kultury ČR
Statutární město Brno
Adresa

LiStOVáNí s.r.o.
Fibichova 154, 43902 Cítoliby
Nahoru
Nahoru